Máy tập thể hình tại nhà

Giàn tạ đa năng cao cấp Zasami KZ-82

Giàn tạ đa năng cao cấp Zasami KZ-82

Giàn tạ đa năng cao cấp Zasami KZ-83

Giàn tạ đa năng cao cấp Zasami KZ-83

Giàn tạ đa năng cao cấp Zasami KZ-84

Giàn tạ đa năng cao cấp Zasami KZ-84

Giàn tạ đa năng Zasami KZ-8210

Giàn tạ đa năng Zasami KZ-8210

Giàn tạ đa năng Zasami SGD-8215

Giàn tạ đa năng Zasami SGD-8215

Giàn tạ đa năng Zasami SGD-8211

Giàn tạ đa năng Zasami SGD-8211

Giàn tạ đa năng Zasami SGT-8210 PLUS

Giàn tạ đa năng Zasami SGT-8210 PLUS